Man-SØN: 08.30-22.30

tlf 40 40 06 72

|

Åbent man-søn
08.30-22.30

|

Info@vincenzo.dk

|

Svar indenfor 24 timer

Vagtservice

Vagtservice

Vi løser opgaver i både privat, erhvervsmæssigt og offentligt regi.

Modsat mange store vagtselskaber som ofte løser alle typer opgaver i hele Danmark og ligeledes dækker et stort geografisk område, så har Vincenzo fokus på at opretholde et stærkt lokalt beredsskab på Sydfyn. Det er med til at indsnærpe hvilke kompetencer vi leder efter i vores vægtere, fordi vores fokus område er mobile patrol. Det betyder samtidig,  at vi lettere kan opretholde et stærkt beredskab som kan træde til med kort varsel. 

Vincenzo leverer de mest privilegerede, top professionelle og solidariske vægtere. Vores team er nøje udvalgt udfra deres kompetencer for at kunne skabe det stærkeste og mest pålidelige team. 

Fordelen ved Vincenzo er, at vores vagter kun bevæger sig på Sydfyn, ligeså vel som vores installatører. Det betyder hurtigere reaktionstid og tilfredse kunder.

Alle vores vægtere bærer håndjern – Det er sikrest.

Alle vores vægtere bærer overfaldstryk med direkte dispatch til vores kontrolcentral, som herefter kan alarmere nærmeste vægter og/eller politiet i nødstilfælde.

Alle vores vægtere modtager relevant uddannelse løbende, bl.a.

1. Førstehjælp

1. Brandbekæmpelse

2. Konflikthåndtering

Uanset valg af vagtydelse vil vagten altid rapportere og tilkalde nødvendige instanser, begrænse skadens omfang og yde service der hvor han kan. 

Vores faste serviceydelser er:

Mobile patrol er en mobil patruljeenhed som hele tiden bevæger sig fra opgave til opgave. En vægter vil typiske have nogle opgaver i løbet af dagen han skal løse som f.eks. Butikstilsyn, lukkerunder, razzia tilsyn af  virksomheder mv.  samtidig med han ligger standby for evt. indkommende alarm signaler. Det kan også være, en butik der ringer og har brug for assistance i forbindelse med tilbageholdelse af en tyv.  

Hos Vincenzo er fuldt ud bevidst om, at alle mennesker er forskellige og har forskellige evner. Det kræver bl.a. mental styrke, snarrådighed, og evnen til at aflæse andre mennesker, at blive en rigtig god sikkerhedsvagt.

Kompetencerne en vagt skal besidde differentiere sig naturligvis afhængig af hvilken type opgave vagten skal udføre, og vi sætter ikke bare en mand på en opgave, for at løse opgaven. Vi udvælger nøje hvilke folk der skal arbejde fast med specifikke opgaver og kunder, afhængigt af deres kompetencer for på den måde altid at kunne levere den absolut bedste service. Ingen mennesker kan handle ud over evne, og derfor er det vigtigt for os at det helt rigtige personale bliver brugt til vores opgaver.

Vagten ankommer på emnet og foretager en lukkerunde af virksomheden. Dette indbærer at lukke og låse døre og vinduer, samt slukke for lys og andre elektriske installationer som f.eks. kaffemaskiner, computere o.lign.

Vagten vil samtidig observerer om der er lækage, gasudslip spærrede nødudgange eller andet som kan være relevant for ledelsen af få kendskab til, samt evt. afhjælpe problemet hvis muligt.

 

Vagten foretaget et udvendigt tilsyn af virksomheden. Vagten sikrer at skallen er intakt. Tilsyn vil være betinget af at kontrollere døre og vinduer.

Vagten foretager et kørende/gående visuelt tilsyn af virksomheden.

 Vagten sikrer sig fra afstand at alt er som det skal være. Razzia er et visuelt tjek af døre og vinduer.

Dispatch af vægter til håndtering af afgivet alarmsignal fra godkendt AIA / ABA-anlæg.

Butiks tilkald er en simpel ordning hvor butikkerne kan ringe til vagten og bede om hjælp i diverse situationer. 

Hvis personalet f.eks. er utrygge, eller har fornemmelse af nogen skal til at stjæle, det kan også være nogen rent faktisk har stjålet, og personalet har tilbageholdt tyven.

I sådan et tilfælde vil vagten hurtigt ankomme og assistere, både ved at sikrer tyvens tilstedeværelse samt tyvekosterne. Vagten hjælper gerne med, at udfylde anmeldelse skema og evt. Tilkalde politiet. 

Hvis det viser sig, at tyven har genstande der kunne være fra vores øvrige butikker, vil vagten tage kontakt med henblik på, at få afklaret om genstandende er stjålet.

Vagten kommer løbende forbi butikken og siger hej.

Vagten hilser på personalet og sikrer sig alt er som det skal være. Dette er en meget betryggende ordning for især unge ansatte som godt kan være utryg ved at stå alene. Butiksvagten kan også være en fordel hvis man står alene i butikken, og har brug for at nogen er tilstede imens man f.eks. kort skal ud bag lageret, på toilettet eller lignende.

Serviceopgaver kommer store som små, og vi hjælper hvor vi kan.

Det kan være du har et behov for os som din forlængede arm til f.eks. at lufte din hund når du ikke er hjemme, køre skraldespanden ud, sikrer der står mad fremme til dit kæledyr eller f.eks. Vande dine blomster mens du er på ferie. Som udgangspunkt er der ikke nogen begrænsninger for hvilke type opgaver vi kan løse for dig. Det kan også være du er virksomhedsejer, og har brug for at vide at personalet altid kan ringe til os i tilfælde af de ikke kan komme ind på virksomheden.

Serviceopgaver kan f.eks. også være nøglebærerservice, indlukning af personale, hejsning af flag, mm.

Så længe opgaverne ikke kræver særlig uddannelse så er der som udgangspunkt ingen begrænsning for, hvad vi kan hjælpe med.

En care opgave kan være alt lige fra, at vagten kommer forbi og sikrer sig at borgeren har det godt, til at assistere og løfte borgeren op hvis han/hun er faldet.

En vagtordning behøver nødvendigvis ikke at være en udgift for virksomheden. Faktisk kan en vagtordning i sidste ende spare virksomheden for rigtig mange penge, fordi vagten dels minimere risikoen for indbrud og skader på virksomheden, men samtidig også spare virksomheden penge ved at minimere svind, slukke elektriske installationer, minimere risikoen for brand, skabe tryghed blandt medarbejderne og sikrer toiletter / vandhaner ikke løber. Samtidig sparer virksomheden oftest penge på forsikringen, og i øvrigt er du sikret alle døre og vinduer er lukket og låst – Og du dermed rent faktisk er dækket i tilfælde af indbrud.

En meget undervurderet fordel er, at vi igennem en sådan ordning fungerer som virksomhedens ekstra øjne. Vi rapporterer, hvad vi ser. Det betyder du bliver endnu tættere din virksomhed, fordi du får besked, hvis personalet gentagende gange spærre nødudgangen med f.eks. varer. Vores observationer bliver til din viden, og den viden du får, er viden du måske ikke allerede har.

RING MIG OP

Få et GRATIS sikkerhedstjek af din bolig idag!

Vi står klar til, at gennemgå dine røgalarmer, døre, vinduer og låse – helt GRATIS!